Hoeveel moskeeën zijn er?

Hoeveel moskeeën zijn er in Nederland?


Hoeveel moskeeën er precies in Nederland zijn, weet waarschijnlijk niemand. Schattingen lopen uiteen, maar komen bijna altijd uit op getallen die liggen tussen de 450 en 500. Ongeveer 300 moskeeën vallen nauwelijks op, omdat ze zijn gevestigd in voormalige scholen, garages of kantoorpanden.

Hoewel het aantal moskeeën al jaren vrij stabiel is, worden kleine gebedshuizen ingeruild voor grotere gebouwen - vaak gezamenlijke initiatief -  die in veel gevallen wel 'zichtbaar' zijn en gelijkenis vertonen met de moskeeën in de herkomstlanden. Deze (ver)nieuwbouw is veelal noodzakelijk omdat de oude gebouwen niet meer voldoen aan de veiligheidstandaarden of te klein zijn geworden. Ook het besef bij moskeeorganisaties dat hun achterban in Nederland zal blijven, leidde tot plannen voor meer herkenbare moskeeën.

Van Oudenhove en anderen gaven in de publicatie Nederland Deugt (2008) de volgende schatting van het aantal moskeeen naar herkomstgroep.

 


 

Recentere informatie is door ons in deze vorm niet gevonden. Bij bovenstaande cijfers en onderverdelingen zijn wel een aantal kanttekeningen te maken. Zo is het aantal moskeeën dat hier aan Milli Görüş wordt toebedeeld niet correct. Op hun eigen websites en uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het - de afdelingen Noord- en Zuid-Nederland opgeteld - gaat om 39 moskeeen en dus niet 25 gebedshuizen. Verder lijkt het aantal moskeeën dat wordt gerubriceerd onder Surinaams-soenitisch ons te hoog ingeschat. Het gaat daar hoogstwaarschijnlijk om het totaal aantal religieuze organisaties, waaronder moskeeën en sociaal-culturele initiatieven. Ook de categorie Turks - overig is waarschijnlijk om dezelfde reden lager. Het gaat hier vooral over de moskeeën die zijn aangesloten bij de Turkse Federatie Nederland en dat zijn er volgens gegevens van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) 16. Bij overig wordt waarschijnlijk gedoeld op de twee moskeeën van de kleine shi'itische Azeri-gemeenschap,  

Bekijk ook:
http://www.moskeewijzer.nl/
http://moskeedb.maroc.nl/
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/144822-moskeeen-in-nederland-per-provincie.html

 

Zie ook:


Op dit gedeelte van de site een overzicht van de wijze waarop moslims zich in Nederland georganiseerd hebben. Kijk voor de overzichtspagina hier.

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Roemer van Oordt en Ewoud Butter. De informatie is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging van deze pagina: 4 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: