Islam op het internet

De komst van het internet heeft grote gevolgen gehad voor de wijze waarop moslims in Nederland zich organiseren en kennis verzamelen en delen over de islam. Er zijn honderden sites, fora en discussiegroepen opgezet door moslims en islamitische organisaties. Daarnaast zijn er flink wat sites waarop vaak over de islam in Nederland wordt geschreven.

Hieronder een overzicht van verschillende fora en sites. Dit overzicht is verre van compleet, maar slechts bedoeld om een indruk te geven. Correcties en aanvullingen zijn altijd van harte welkom. Mail ze naar info@polderislam.nl

Meer organisaties vind je bij: koepelorganisaties en contactorganen, en overige islamitische organisaties.

Fora

Moslims die zich willen verdiepen in hun geloof, zijn door de komst van het internet minder afhankelijk geworden van de lokale moskee of imam en kunnen hun informatie nu uit de hele wereld halen. 

Algemene fora als maroc.nl, marokko.nl en hababam.nl, specifiek islamitische fora als islaam.nl en chatprogramma's als paltalk hebben vanaf het begin mogelijkheden geboden om onder eigen naam of anoniem alledaagse religieuze vragen voor te leggen aan andere moslims. Op de meeste fora gebeurt dit in het Nederlands. Op Turks-Nederlandse fora wordt voornamelijk in het Turks gesproken. 

Voorbeelden van fora specifiek voor moslims:

Hieronder voorbeelden van nieuws- en discussiefora die niet specifiek 'islamitisch' zijn, maar wel geregeld nieuws en discussies over de islam of moslims in Nederland bevatten:

 

Islamitische organisaties: informeren en mobiliseren


Internet en zeker sociale media hebben de mogelijkheden voor islamitische organisaties vergroot om te mobiliseren voor religieuze lessen, conferenties, lezingen en allerlei activiteiten verbonden aan een moskee. Ook preken en anasheed (religieuze liederen) kunnen via het internet gemakkelijk verspreid worden.

Toch hebben veel moskeeën en andere islamitische organisaties nog moeite met internet. Diverse organisaties, inclusief enkele moskeekoepels, hebben moeite hun website up-to-date te houden, voorzover ze daarover al beschikken. Ook gebeurt het geregeld dat een website (tijdelijk) door een provider offline wordt gehaald vanwege betalingsachterstanden. Sommige moskeeen en organisaties kiezen voor het geven van actuele informatie steeds vaker een eigen facebookpagina.  De website moskeewijzer van Ontdekislam biedt informatie over moskeeën, soms ook met een link naar de website van de moskee.

De meeste moskeekoepels hebben wel een eigen site. In willekeurige volgorde:

Interetnisch

Surinaams

Turks

Marokkaans

De Nederlandse Moslimraad, de Unie van Marokkaanse Moslimorgansiaties Nederland (UMMON), World Islamic Mission, Overkoepelende Shiïetische Vereniging, Islamitische Vereniging voor Bosniaks in Nederland, Nederlandse Islamitische Raad hebben geen website (meer). De Federatie Islamitische Organisaties Nederland heeft een facebookpagina, net als het Landelijk Platform Nieuwe Moslims en Bewust Moslim. Zie hiervoor ook: koepelorganisaties en contactorganen

Salafistische organisaties lijken over het algemeen effectiever gebruik te maken van het internet. Hun websites worden goed bijgehouden, ze hebben youtube-kanalen, live-streaming van bijeenkomsten of chatprogramma's waardoor geinteresseerden conferenties, lezingen of acties voor fondswerving live op het internet kunnen volgen. Enkele voorbeelden zijn Al-Yaqeen, Instituut voor Opvoeding en Educatie, Alhoehadieth en Al-islaam.com

Meer over het internetgebruik door salafistische organisaties leest u bijvoorbeeld in Salafisme in Nederland; aard. omvang en dreiging (pdf) van Ineke Roex, Sjef van Stiphout en Jean Tillie.

Nieuws

De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwssites ontstaan die specifiek mosims als doelgroep hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 

De Moslimkrant een site met veel actueel nieuws, opinies en gebedstijden. De site werd in 2013 gestart door Brahim Bourzik. In oktober 2015 geeft De Moslimkrant een glossy uit die gewijd is aan de profeet Mohammed.    

Moslimvandaag, een uitgave van Moslim Media. Begonnen als gedrukte krant, maar vanaf 5 april 2013 volledig overgegaan op digitaal.

Voorbeelden van nieuwssites die zich minder expliciet op moslims als doelgroep richten zijn: 

demet.nu.nl, een Turks-Nederlandse site met nieuws en veel eigen reportages (video), geregeld ook over moslims in Nederland. 

zamanvandaag.nl, een krant en nieuws- en opniesite die gelieerd is aan de Turkse Gülenbeweging. Zaman brengt internationaal en landelijk nieuws en opinies. Geregeld is er ook aandacht voor moslims in Nederland.  

Turks Nieuws, een uitgave van Etnomedia en een onderdeel van de Turkse portal Lokum.NL, is een Turkse nieuwssite die actuele onderwerpen over Turkije, Turken en Turkse zaken in Nederland bij elkaar brengt en distribueert. Dagelijks worden nieuwsberichten toegevoegd binnen diverse kanalen van het magazine.

Opinie

De volgende sites brengen vooral blogs en opinie-artikelen:

Wijblijvenhier, een blog met een redactieleden met verschillende etnische achtergronden. Het blog probeert sinds 2005 een reëel beeld te schetsen van wat er leeft bij moslims binnen de Nederlandse samenleving. 

Nieuwemoskee, omschrijft zichzelf als "een islamitisch platform voor hedendaagse denkers met kritische visies op maatschappelijke en religieuze vraagstukken die op andere plaatsen niet of nauwelijks zichtbaar zijn." 

Minah.nl is een site van en voor vooral vrouwen met blogs over maatschappelijke vraagstukken, religie, lifestyle en beauty.

Groenemoslims.nl is de site van de stichting Groene Moslims, een organisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem.

De stem van de Ummah, digitale opiniemagazine van de stichting The Muslim Voice International.

De (Vlaamse) site Waarom Islam stelt zich tot doel het Nederlandstalige niet-moslim publiek te informeren over, en uit te nodigen naar, de islam. Vooral artikelen over levenbeschouwelijke zaken, soms ook nieuwsberichten.

De site www.exmoslim.org is een Vlaamse site die wordt onderhouden door een groepering van bezorgde ex-moslims die van mening zijn dat de islamitische ideologie een gevaar inhoudt voor de vrijheden in onze Belgische samenleving en tegelijkertijd de integratie van moslims in België verhindert. Voorzover bekend bestaat er geen vergelijkbaar initiatief in Nederland.

Een bijzonder actieve site was de radicale salafistische De Ware Religie. Een deel van de redactie wordt verdacht van het schrijven en publiceren van artikelen waarin de gewelddadige jihad wordt verheerlijkt. Deze site verdween in 2014. Een backup van de site staat nog wel online.  

 

Niet-islamitische sites die vaak over de islam en moslims in Nederland schrijven

 

Aan de islam en moslims in Nederland wordt door bijna alle reguliere media geregeld aandacht besteed. Hieronder een online media waarop zeer geregeld artikelen over de verschijnen.

Het Leeswerk Arabisch en Islam is een uitdijend online bloek dat notities en opmerkingen bevat naar aanleiding van overwegend oude literaire en religieuze teksten in het Arabisch. De vertalingen en Arabische originelen van die teksten worden bijgeleverd, wanneer zij niet te groot zijn. Het Leeswerk wordt samengesteld door Wim Raven, een gepensioneerde arabist, een *oriëntalist zo U wilt, die het zonde vindt om zijn aantekeningen weg te gooien.

Nieuwwij.nl is een site met veel aandacht voor levenbeschouwing en religie, waaronder ook zeer geregeld over de islam en moslims in Nederland.

De website Aicha Qandisha, initiatief van onder andere journaliste en kenner van de Arabische wereld Hassnae Bouazza, kiest vaak voor een luchtige toon en besteedt veel aandacht aan kunst, cultuur, mode, eten en literatuur, waarbij ook geregeld aandacht wordt besteed aan de islam. 

Ook geregeld opinie-artikelen over de islam of moslims in Nederland verschijnen er op Frontaalnaakt de website van Peter Breedveld, krapuul, joop.nl (opiniesite van de VARA), de Dagelijkse StandaardThePostOnline, de website van journalist Carel Brendel, GeenStijl, Jalta.nl (achter betaalmuur), Opiniez en uiteraard RepubliekAllochtonie.nl.

En dan zijn er nog sites die worden volgeschreven door mensen die zich islamkritisch noemen en vaak zeer expliciet anti-islam zijn. Enkele voorbeelden zijn het blog van E.J. Bron, het blog van Joost Niemöller, Dutch Free Press van Blondemevrouw, vrijechroniquers met het archief van Amsterdam Post en eunmask.

   

Meer organisaties vind je bij: koepelorganisaties en contactorganen, en overige islamitische organisaties.

 

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Ewoud Butter en Roemer van Oordt. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl

Laatste wijziging: 11 september 2015

Delen:


Gerelateeerde nieuwsberichten: