Moslims en islamitische instituties in Nederland

In 1932 werd Perkoempoelan Islam, waarschijnlijk de eerste islamitische vereniging in Nederland opgericht. Het ging om een organisatie van Indonesische moslims in Nederland. De Perkoempoelan Islam was wat we later in Nederland een 'zelforganisatie' of 'migrantenorganisatie' zijn gaan noemen. Perkoempoelan Islam hielp bij formaliteiten als geboorte, huwelijk, scheiding, ziekte en begrafenis, maar ook bij het schrijven van brieven, vertaalwerk en contacten met de overheid. De vereniging maakte zich hard voor een eigen gebedsruimte en een islamitische begraafplaats. In december 1932 stelde de gemeente Den Haag een stukje grond van de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan ter beschikking aan moslims.

Pas veel later, vooral vanaf de jaren '60 en '70, ontstonden er veel meer islamitische organisaties in Nederland op tal van maatschappelijke terreinen.

Op dit gedeelte van de site een overzicht van de wijze waarop moslims zich in Nederland georganiseerd hebben.

De achtergrondartikelen op deze site zijn geschreven door Roemer van Oordt en Ewoud Butter. De informatie op deze site is 'work-in-progress' en wordt geregeld aangevuld en indien nodig gecorrigeerd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen, mail deze dan naar info@polderislam.nl
Laatste wijziging: 7 september 2015

Delen: