Bewering: "Er zijn straks meer moskeeën dan kerken" onjuist!

Door wie:

 

De uitspraak werd gedaan door Gerard Joling op zijn blog.

Helemaal juist is deze weergave van wat hij schreef trouwens niet. Joling schreef namelijk:

Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de Islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!

Op sociale media en andere plekken werd er vervolgens van gemaakt dat Joling vreest dat er straks meer moskeeën dan kerken in Nederland zijn. Zo kopte de Mediacourant:

 

Dezelfde Mediacourant kopte na een eerdere column van Joling ook al: Gerard Joling vreest voor tsunami aan moskeeën

Gerard Joling is niet de enige die vreest dat er straks meer moskeeën dan kerken in Nederland zijn. Het is een angst die je veel vaker op het internet tegenkomt. Dat bleek ook uit de reacties op een artikel dat De Telegraaf aan het blogje van Joling wijdde. Vervolgens maakte De Telegraaf ook weer een berichtje over de reacties.

Waar is de uitspraak op gebaseerd?

 

Dat wordt uit het blog van Joling niet geheel duidelijk.

Wat wel duidelijk wordt is dat de zanger en entertainer, die zich ergert aan het “vreselijke wollige taalgebruik”,  zich zorgen maakt over de islam, ouderenzorg en de opvang van vluchtelingen.

 

Klopt het ook?

 

Het is onduidelijk hoeveel kerkgebouwen en moskeen er in Nederland exact zijn .


Kerkgebouwen

De Vrije Universiteit heeft de particuliere inventarisatie van kerkgebouwen in Nederland van de heer J Sonneveld digitaal toegankelijk gemaakt: Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland. Volgens zijn onderzoek zijn er vanaf het jaar 1200 tot nu toe in Nederland in totaal 19.000 kerkgebouwen gebouwd, waarvan er nog zo'n 7000 over zijn.

Volgens Kerkbalans (via toekomstkerkgebouwen) zijn er nog ongeveer 4000 kerkgebouwen in gebruik. Daarvan zijn er ongeveer 2300 protestants en naar schatting 1700 rooms-katholiek.

Moskeeën

Het is ook niet bekend hoeveel moskeeën er exact in Nederland zijn. Al een aantal jaren wordt geschat dat het aantal tussen de 450 en 500 ligt.

Deze schatting wordt inmiddels al jaren gemaakt, van een wezenlijke toename lijkt amper sprake. Wel neemt het aantal zichtbare moskeeën toe. Er worden kleine gebedshuizen, vaak in oude scholen of bedrijfspanden,  ingeruild voor grotere gebouwen  op open, in het oog springende plaatsen, die in architectonisch opzicht vaak gelijkenis vertonen met de moskeeën in de herkomstlanden. Soms gaat het bij nieuwbouw om een fusie van een aantal kleine gebedshuizen. 

Aantal christenen en moslims

Recente cijfers van het CBS over het aantal christenen en moslims in Nederland betreffen alleen het aantal volwassenen dat religieus is.  Volgens deze cijfers zijn ongeveer 13,4 miljoen Nederlanders 18 jaar of ouder. Hiervan rekenen  6,8 miljoen Nederlanders zich tot een religieuze groepering: 5,4 miljoen volwassen Nederlanders beschouwen zichzelf als christelijk, 660.00 volwassen Nederlanders noemen zichzelf moslim. 

Volgens het PEW-forum zouden in totaal 8,5 miljoen Nederlanders zich als christen beschouwen, tegenover 1 miljoen moslims.

Schagen

Terug naar Gerard Joling.

In Schagen, waar de moeder van Gerard Joling naar verluidt woont, is ruim 36% christelijk en is 1% van de bevolking moslim.

Volgens het AD zijn er in Schagen 17 kerkgenootschappen (wat overigens niet hetzelfde hoeft te zijn als 17 kerkgebouwen) en is er geen moskee. Om een moskee te bezoeken moeten de moslims in Schagen naar Zuid-Scharwoude, dat is 14 kilometer, al snel een wandeling van 3 uur – en dan moet je ook nog terug.


‘Kerk- en moskeedichtheid’

Het aantal gelovigen per kerk en moskee ligt in Nederland dicht bij elkaar. Op grond van de schattingen hierboven zou je kunnen concluderen dat iedere kerk  2125 gelovigen moet bedienen en iedere moskee 2000 gelovigen.

Het werkelijke aantal gelovigen dat kerken en moskeeën geregeld bezoekt ligt overigens veel lager. Volgens onderzoek van het CBS  zijn protestanten, voornamelijk gereformeerden en PKN'ers, de trouwste kerkgangers: twee derde gaat minstens een keer per maand ter kerke. Van de moslims bezoekt 39 procent regelmatig de moskee. Ongeveer de helft van de Nederlandse moslims bezoekt zelden of nooit een moskee.  

 

Conclusie

 

Er zijn naar schatting 7000 kerkgebouwen in Nederland, waarvan er nog 4000 in gebruik zijn. Het aantal moskeeën bedraagt al jaren tussen de 450 en 500. 

Het aantal gelovigen per kerk en moskee is vergelijkbaar.

Voorlopig is de verhouding moslims en christenen in Nederland ruim 1:8. Datzelfde geldt voor de verhouding tussen moskeeën en kerkgebouwen.

De bewering van Gerard Joling is onjuist.


Zie ook:

Hoeveel moslims zijn er in Nederland?

Hoeveel moskeeën zijn er in Nederland?

 

 

Delen: