Bewering: "Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag" onjuist!

Door wie:

De uitspraak werd gedaan door RTL nieuws. Later namen andere media die kop over.

Waar is de uitspraak op gebaseerd:

Aanleiding voor het bericht op RTL Nieuws was het verschijnen van de Religieuze Kaart van Nederland, een publicatie van het CBS. Hieruit blijkt dat 11,3 procent van de Amsterdammers moslim is. Moslims vormen daarmee een net iets grotere groep dan katholieken (11,1%). Ook in Den Haag vormen moslims (14,1%) volgens de publicatie van het CBS een iets grotere groep dan katholieken (14%). Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat het merendeel van de inwoners van De Haag (50,8%) en Amsterdam (63,1%) niet is aangesloten bij een religieuze of levensbeschouwelijke groepering.

Klopt het ook?

Het CBS presenteert de cijfers van vier onderstromingen van het christendom (katholieken, hervormden, gereformeerden, volgelingen van de PKN) naast die van de hoofdstromingen islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Op grond hiervan maakte RTL nieuws haar vergelijking, die scheef is omdat andere religies, net als het christendom, zijn onder te verdelen in verschillende stromingen. (Meer over islamitische stromingen hier)

RTL had beter op grond van het rapport van het CBS de cijfers van de vijf belangrijkste religieuze hoofdstromingen in ons land kunnen presenteren: christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Dat levert dan, per provincie, dit plaatje op:

Volgens deze wijze van berekenen is in Amsterdam de groep niet-gelovigen het grootste (63,1%) op zeer ruime afstand gevolgd door christenen (16,7%), moslims (11,3%), ‘anders’ (6,1%), hindoes (1,2%), boeddhisten (0,9%) en joden (0,7%).

Ook in Den Haag vormen niet-gelovigen de meerderheid (50,8%) gevolgd door christenen (23%), moslims (14,1%), ‘anders’ (5,8%), hindoes (5,5%), boeddhisten (0,6%) en joden (0,1%).

Andere cijfers over Amsterdam: onderzoek O+S

Naar de religieuze verwantschap van Amsterdammers wordt ook onderzoek gedaan door het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S. Dit bureau vraagt Amsterdammers al jaren of zij zich verwant voelen met een religie en zo ja met welke. In de laatste Staat van de Stad (VIII), blz.9  schrijft O+S:

Vier van de tien Amsterdammers (38%) voelen zich verwant met een godsdienst of
levensbeschouwelijke stroming. Dit aandeel ligt al jaren rond dit niveau. Het vaakst voelt men zich verwant met het christendom (17.%) of de islam (13/%). Het joodse geloof, boeddhisme en hindoeïsme worden ieder door 1% van de Amsterdammers genoemd.

Uit de grafiek die O+S er bij geeft blijkt dat ongeveer 75% van de Turkse Amsterdammers en 85% van de Marokkaanse Amsterdammers zich verwant voelt met de islam.

Conclusie

RTL beweerde dat de islam de grootste religie in Amsterdam en Den Haag is. Deze door andere media overgenomen bewering is onzorgvuldig en daarom onjuist.

Meer over het aantal moslims in Nederland leest u hier

Reageren of suggesties voor een andere factcheck? Mail: info@polderislam.nl

Delen: