CMO: vaker verzet tegen bouw moskeeen

12 maart 2015

Moskeebesturen hebben sinds een jaar steeds meer te maken met weerstand wanneer zij een nieuw gebedshuis willen bouwen. Dit verklaart het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) na gesprekken met verschillende moskeekoepels. Buurtbewoners verzetten zich vaker tegen de gebedshuizen, maar moskeebesturen doen op hun beurt volgens het CMO te weinig aan het creëren van draagvlak

Het contactorgaan ziet nu problemen bij zo’n tien gemeenten.

Lees verder op Republiek Allochtonië

Delen:


Gerelateeerde achtergrond artikelen: