Methodologische en ethische kanttekeningen bij proefschrift over salafistische jongeren

21 september 2018

Ongeveer twee weken geleden promoveerde Mohammad Nazar Soroush op het proefschrift ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.’ Het onderzoek heeft veel aandacht in pers en politiek gekregen mede door de vele mediaoptredens van Soroush samen met zijn co-promotor Jan Jaap de Ruiter. Tijd voor een bespreking. Door Tijl Sunier, Martijn de Koning en Annelies Moors.

Lees verder hier 

Delen: